Funksjonstida følgjer valperioden og styret vel styreleiar og nesteleiar for to år om gongen. Dette går på omgang mellom kommunane. For perioden 2024-2025 er ordførar i Bykle kommune, Hans Blattmann, leiar og ordførar i Åseral kommune, Inger Lise Lund Stulien, er nestleiar.

Styre 2024-2025:

Valle kommune:

Bykle kommune:

Bygland kommune:

Evje og Hornnes kommune:

Åseral kommune:

 

Sjå innsynsløsninga vår for: 

  • Møteplan ut året for både styre og representantskap
  • Utvalsmedlemmar, deira rolle og kontaktinformasjon
  • Møteinnkallingar
  • Møteprotokollar