Øynskjer du nokon å snakke med om din jobbsituasjon? Vurderar du å søkje ny jobb, men er usikker på hvilke mogelegheiter du har? Tenker du på etterutdanning eller omskolering? Vil du tilbake til arbeidslivet etter nokon år heime?

På karrieresenteret kan du saman med ein rettleiar:

 • reflektere over dine ynskjer, behov, interessar og forutsetningar
 • kartleggje dine interesser og din kompetanse
 • utforske mogelegheiter som finnes i utdanningsløp og arbeidsliv
 • jobbe med CV, søknad og intervju

Du finn informasjon om korleis du bestiller rettleiingstime på nettsida her: https://agderfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/karriereveiledning-og-opplaring-for-voksne/karriere-agder/

Nyttig å tenke på før veiledningssamtalen:

 • Kva er den viktigste grunnen til at du vil ha karriererettleiing?
 • Korleis ser dine ynskjer for fremtiden ut? Kva drøymer du om?
 • Kva tror du skal til for at du skal kunne oppnå det du ønsker?
 • Kva er dine største utfordringer i forhold til fremtidig jobb - eller utdanningssituasjon slik du ser det?
 • Korleis vil du beskrive deg selv som person?
 • Kva opplever du er viktig for at du skal trives på en arbeidsplass?
 • Når hev du følt trivsel og meistring i skole- eller jobbsammenheng?
 • Kva er du spesielt god på?
 • Kva slags kompetanse eller eigenskaper treng du å utvikle eller jobbe med fremover?
 • Kva hindrar deg i å kome vidare?
 • Kva kan hjelpe deg å kome vidare?

Heimeside Karriere Agder