Setesdal IPR brukar nå samme løysning som kommunane våre til utvalsbehandling. Nettløsninga visar:

  • Møteplan ut året for både styre og representantskap
  • Utvalsmedlemmar, deira rolle og kontaktinformasjon
  • Møteinnkallingar
  • Møteprotokollar
Ein gjer merksam på at nettløysina ikkje inneheld informasjon tilbake i tid, men startar ved ny kommunevalperiode hausten 2019. Årsaka til dette er vi først nylig har teke den i bruk. Eldre møteinnkallingar og møteprotokollar finn du her: Møteinnkallingar og -protokollar fram til hausten 2019.